Раздел Розділ 3. Квадратні нерівності та системи рівнянь другого степеня. § 5. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною