Раздел РОЗДІЛ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. § 11. Прикладні задачі