Раздел Розділ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. Завдання для самостійної роботи