Раздел 21. Розв’язування задач, пов’язаних з арифметичною та геометричною прогресіями