Раздел РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ. § 15. Обмін речовин та енергії