Раздел Розділ І. Національна економіка та світове господарство. Тема 1. Національна економіка