Розділ 7. Використання растрових та векторніх зображень