Раздел РОЗДІЛ 3. КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ. 3.4. Додавання відео- та аудіоданих у презентацію