Раздел Тема 7. Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині 19 століття. § 27. Основні течії суспільно-політичного руху 50-60-х років 19 ст. у західноукраїнських землях