Раздел Тема 2. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці 18 — у першій третині 19 століття. § 6. Початок національного відродження