Раздел Розділ ІІІ. Культура України кінця ХVІІІ–першої половини ХІХ ст.