247. Розділ VІІІ. Культура України в середині ХІХ–на початку ХХ ст.