SKŁADNIA I PUNKTUACJA

 1. § 6. Zdanie złożone 40 - 41

 2. § 7. Podział zdań ze względu na ich budowę 42 - 46

 3. Kształcenie językowe. Dokładne przekazanie treści tekstu w stylu publicystycznym47 - 49

 4. § 8. Zdanie współrzędnie złożone50 - 54

 5. § 9. Znaki przestankowe w zdaniu współrzędnie złożonym spójnikowym i bezspójnikowym55 - 58

 6. § 10. Porządek analizy syntaktycznej zdania współrzędnie złożonego 59 - 60

 7. Kształcenie językowe. Rozmyślanie na moralno-etyczne tematy61 - 63

 8. § 11. Zdania podrzędnie złożone64 - 67

 9. § 12. Wskaźniki zespolenia zdań składowych w zdaniu złożonym podrzędnie. Znaki przestankowe w zdaniu złożonym podrzędnie68 - 70

 10. § 13. Rodzaje zdań podrzędnych 71 - 72

 11. Kształcenie językowe. Streszczenie tekstu publicystycznego na temat społeczny73 - 75

 12. § 14. Zdania podmiotowe76 - 77

 13. § 15. Zdania podrzędne orzecznikowe78 - 78

 14. Kształcenie językowe. Przekazanie treści tekstów w stylu artystycznym79 - 82

 15. § 16. Zdania przydawkowe83 - 87

 16. § 17. Zdania dopełnieniowe88 - 91

 17. § 18. Zdania okolicznikowe. Rodzaje zdań okolicznikowych92 - 92

 18. § 19. Zdania okolicznikowe miejsca93 - 95

 19. § 20. Zdania okolicznikowe czasu 96 - 99

 20. § 21. Zdania okolicznikowe sposobu100 - 103

 21. § 22. Zdania okolicznikowe stopnia i miary104 - 105

 22. § 23. Zdania okolicznikowe celu106 - 108

 23. § 24. Zdania okolicznikowe przyczyny 109 - 111

 24. § 25. Zdania okolicznikowe warunku112 - 116

 25. § 26. Zdania okolicznikowe przyzwolenia117 - 120

 26. § 27. Imiesłowowy równoważnik zdania121 - 125

 27. Kształcenie językowe. Teksty w stylu naukowym126 - 127

 28. § 28. Zdania podrzędne rozwijające128 - 129

 29. § 29. Szyk części składowych w zdaniu złożonym podrzędnie130 - 131

 30. § 30. Zdania złożone bezspójnikowe132 - 134

 31. Kształcenie językowe. Referat. Przemówienie 135 - 137

 32. § 31. Zdanie wielokrotnie złożone (wieloczłonowe) 138 - 138

 33. § 32. Zdania wielokrotnie złożone współrzędnie i podrzędnie139 - 147

 34. Kształcenie językowe. Przygotowanie konspektu, notatki148 - 151

 35. § 33. Znaki przestankowe w zdaniach wielokrotnie złożonych152 - 159

 36. Kształcenie językowe. Wypracowanie na temat moralno-etyczny160 - 163

 37. Kształcenie językowe. Praca nad poprawą pomyłek w wypracowaniu albo w streszczeniu164 - 164