297. § 33. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях