ТЕМА 1. ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ 18 СТ. ЄВРОПА В ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН