Розділ III. Європа та Америка в останній третині XIX — на початку XX ст.