Раздел РОЗДІЛ V. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ (кінець ХVIII — початок XX ст.)