Раздел Із літератури європейського бароко. Узагальнення за розділом