31. 31. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних