1. § 18. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості