Раздел Практична робота № 2. Складання картосхеми просторової організації економіки