Раздел Розділ 2 ПОКАЗНИКОВА Й ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ. § 18. Похідні показникової та логарифмічної функцій