Раздел Розділ 3. ТІЛА. БАГАТОГРАННИКИ. ТІЛА ОБЕРТАННЯ . § 17. Геометрія тетраедра