Раздел Оксигеновмісні сполуки. Спирти і фенол. 17. Насичені одноатомні спирти