Раздел § 1. Ізомери. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова