Раздел Розділ 1. МОДЕЛЮВАННЯ. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. 1.2. Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів