Раздел РОЗДІЛ 1. Тіла, речовини та явища навколо нас. Звукові та світлові фізичні явища