Раздел § 11. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні