521. § 68. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія