§ 62. Забруднення довкілля та його охорона. Тема 3. Вплив людини на природу