Раздел Розділ 4. Раціональні числа та дії з ними. § 21. Додатні та від'ємні числа. Число нуль