Раздел Розділ 5. Вирази і рівняння. § 35. Графіки залежностей між величинами