Раздел ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ. § 1. Ділення і дільники числа