Раздел ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ. § 18. Ймовірність випадкової події