Раздел Контрольна робота №10. Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь