§ 28. Географічне положення. Тектонічна будова і рельєф. Тема 3. Австралія