ст44. Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій