Раздел 1 розділ. Початкові хімічні поняття. § 12. Масова частка елемента в складній речовині