Раздел § 9. Хімічні елементи, їхні назви та символи