Раздел РОЗДІЛ 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ. 5.1. Розв'язування компетентнісних задач