120. § 14. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль