Раздел § 55. Усний стислий переказ тексту наукового стилю