792. 22. Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій