Раздел РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. § 28. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ