Раздел РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. § 32. ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ