Раздел РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. § 4. РОЗШИРЕННЯ ГАЗІВ