Раздел Тема 2. Основні класи неорганічних сполук. § 18. Поняття про амфотерні гідроксиди. Використання основ