Раздел РОЗДІЛ 1. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ. § 4. Відносна густина газу