Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. § 6. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ