Раздел § 5. Елементи прикладної математики. 30. Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики